//phone

Debat a Lleida Activa sobre la situació legal del cànem

Dissabte 19 de novembre vam intervenir al programa de TV Lleida, El Debat de Lleida Activa, on el seu conductor, el periodista Josep Maria Sanuy ens va fer una entrevista per parlar de la situació actual del cultiu del cànem.

Entre d’altres coses, vam explicar que a España és legal cultivar cànem si aquest porta un màxim de 0,2 % de THC (substància psicotròpica) i les plantes consten en un llistat, però que no està autoritzada la venda, actualment, com a aliment. L’ús que se’n dona al cànem d’aquestes plantacions és per al sector tèxtil o de la construcció.

No obstant, en d’altres països de la UE, com Holanda o Iltàlia, hi han parts de la planta del cànem que sí estan autoritzades per al consum humà i se’n poden fer derivats que poden ser comercialitzats arreu d’Europa, atès que a la Unió Europea regeix el prinicipi de reconeixement mutu, segons el qual, si en qualsevol país de la UE un aliment és legal, es pot comercialitzar en un altre encara que no hi sigui legal, en aquest, excepte si aquest país prohibeix la seva comercioalització per motius d’ordre públic.

També vam comentar que pot ser un cultiu alternatiu als presents al nostre territori.