//phone

Conèixer més sobre l’etiquetatge per tirar menys aliments

Recentment, la Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha posat en marxa la campanya ‘Alimenta el canvi’, amb l’objectiu de conscienciar els consumidors de la seva important paper en la lluita contra el malbaratament d’aliments. Entre les seves propostes: que les dates de caducitat i consum preferent es fixin seguint criteris únicament de qualitat i seguretat alimentària, per establir dates més realistes que allarguin els terminis de consum.

En aquesta línia es va fixar una de les principals conclusions del fòrum Save Food 2016, en què la FAO, l’ONU i la Associació d’Empreses de Gran Consum (Aecoc), van exposar la necessitat de millorar la formació dels consumidors sobre l’etiquetatge, com a mesura clau en la lluita contra el malbaratament alimentari.

Una de les primeres coses que hem de conèixer per frenar el malbaratament d’aliments a la llar és la diferència que hi ha entre «consumir fins a«, que implica una data límit de consum relacionada amb la seguretat alimentària, i «consumir preferentment abans de«, que fa referència a una data de consum mínima, després de la qual el producte encara pot ser consumit. Per això hem de saber que:

La data de caducitat: És el moment a partir del qual un aliment ja no és apte per al seu consum, perquè podria ser perjudicial per a la salut. Aquesta data es determina mitjançant estudis microbiològics.

La data de consum preferent: Data a partir de la qual les propietats fisicoquímiques i organolèptiques del producte (sabor, color, olor o textura) comencen a modificar-se i poden ser percebudes de forma negativa pel consumidor. S’estima mitjançant estudis fisicoquímics i organolèptics.