//phone

Artículo en la revista TALL núm. 140 Trimestre Octubre/desembre 2018 que publica el Gremi de Carnissers de Barcelona

APORTEN INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER AL BON FUNCIONAMENT DEL NOSTRE NEGOCI

LES FITXES TÈCNIQUES. ESTEM OBLIGATS? ROTUDAMENT SÍ!

Perquè ens parlen tant de les misterioses Fitxes Tècniques? inspectors, clients, proveïdors,… Estem obligats a disposar-ne? Són tant importants? Ens aporten informació necessària? Per a
què ens poden servir? En aquest article donarem unes nocions bàsiques del què són i per a que serveixen les Fitxes Tècniques en petits establiments de venda al detall de carn.

QUÈ SÓN?
Les Fitxes Tècniques són la descripció del producte que elaborem i les dades importants per a la seva manipulació i conservació. Des de la seva denominació (nom del producte), els ingredients i al·lèrgens, dosificacions d’additius, la data de caducitat o consum preferent fins als criteris microbiològics. Podríem dir que es tracta del Llibre d’instruccions de l’aliment, i com a tal, requereix d’un protocol d’elaboració en el que no es pot descuidar cap detall, doncs, determina dades sensibles a tenir en compte per a tots els manipuladors dels aliments.

ESTEM OBLIGATS?
Rotundament SI.
Estem obligats a demanar i disposar en l’idioma oficial del país de totes les Fitxes Tècniques de tots els ingredients, additius i material en contacte amb els aliments (envasos, films) dels proveïdors que ens les  subministren.

Aquestes Fitxes Tècniques dels proveïdors seran el punt de partida per poder elaborar les Fitxes Tècniques de tots els productes que nosaltres elaborarem, atès que haurem traspassar molta informació d’aquestes Fitxes Tècniques a les nostres. I d’altra banda, també ens serviran per manipular i conservar els ingredients o additius de forma correcta i així fer-ne un ús adequat.

La normativa designa com a responsable de la informació alimentària, ja sigui en etiquetes, cartells o verbalment, a l’últim manipulador o operador alimentari. És aquest qui ha de conèixer tota la informació dels  ingredients amb els que elabora el seu producte i les condicions d’ús i conservació.

Aquest fet suposa que no només hem d’arxivar les Fitxes Tècniques dels proveïdors, sinó que hem de saber interpretar la informació d’aquests documents per demanar els aclariments necessaris quan convingui per tal d’evitar un mal ús dels productes que ens poden suposar utilitzar productes prohibits, superar dosificacions d’additius, traslladar erròniament ingredients i/o al·lèrgens, posar una denominació del producte  incorrecta (nom producte), etc.

És important tenir en compte que el responsable d’una mala informació dels nostres proveïdors acabem essent nosaltres i que la única forma de derivar responsabilitats posteriorment és disposar de les Fitxes  Tècniques tant dels proveïdors com les nostres pròpies.

ENS APORTEN INFORMACIÓ NECESSÀRIA?

Si. Ens aporten molta informació que és imprescindible per a nosaltres. Aquí posem 4 exemples:

– si una Fitxa Tècnica d’un preparat no especifica que aquest és apte per a productes orejats i nosaltres l’utilitzem en un producte fresc, estarem utilitzant additius prohibits. Aquest fet ens pot suposar sancions d’un mínim de 4001 euros o fins i tots, en casos greus i negligents, responsabilitats penals.

– o, si un proveïdor ens subministra un producte en el que en la Fitxa Tècnica contempla que la quantitat de sulfits és superior al límit legal permès, i nosaltres sabem interpretar-la, podrem demanar explicacions o no utilitzar aquest producte i estalviar-nos una possible sanció econòmica.

– si utilitzant un preparat ens detecten algun additiu no autoritzat en el nostre producte final i aquest additiu prové de la composició del preparat, podrem demanar responsabilitats legals al fabricant del preparat.

– si un client no segueix les indicacions de la nostra Fitxa Tècnica (o etiqueta basada en la Fitxa Tècnica ), com per exemple si elaboram pizzes i hi posem el cartró a sota i identifiquem a la Fitxa Tècnica (o etiqueta) que aquest cartró no es pot posar al forn o que les hamburgueses s’han de cuinar completament, etc, també podrem eximir-nos de responsabilitats legals per un mal ús del següent operador alimentari o el consumidor.

PER A QUÈ ENS PODEN SERVIR?

En casos com aquest, el tenir coneixements bàsics en pot portar a preguntar al proveïdor dels additius o preparats aclariments que minimitzaran els errors i les futures responsabilitats legals. O fins i tot a no utilitzar aquests productes si detectem un incompliment normatiu del qual respondrem nosaltres en un primer moment. Les Fitxes Tècniques també són molt útils a nivell intern, doncs a l’elaborar aquest document
obliga a l’empresa a fer un anàlisi de tot el procès d’elaboració i de la normativa d’aplicació, donant més seguretat a l’empresari.

I en definitiva, ens serviran per delimitar i minimitzar responsabilitats legals, ja sigui cap al proveïdor o cap al client, en cas que aquest faci un ús inadequat del producte (sempre que haguem contemplat instruccions d’ús i/o conservació).

Voleu saber com es fan? Quines dades són necessàries i útils tenir en comte? Doncs al proper curs us ho expliquem!

Novembre 2018
Marta Quintana i Medina
Advocada especialitzada en dret alimentari