//phone

Informació nutricional en l’etiquetatge dels productes

L’any 2011 va entrar en vigor el Reglament (UE) 1169/2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

Aquest Reglament, d’aplicació des del 13 desembre del 2014, introdueix, entre altres novetats (identificació dels al·lèrgens de forma destacada, grandària de lletra, origen específic dels olis i greixos, etc.) l’obligació d’incorporar a les etiquetes la informació nutricional en la majoria d’aliments envasats.

Aquesta informació nutricional no és obligatòria fins al 13 de desembre de 2016, d’aquí a uns tres mesos.

Fins ara, en la informació nutricional només hi havia de constar a l’etiquetatge dels aliments que publicitessin propietats saludables o de reducció de riscos de malalties o els dirigits a persones amb necessitats especials (productes sense sucres, baixos en greixos, etc.).

A partir del 13 de desembre de 2016, TOTS els productes alimentaris envasats (amb l’excepció –de moment– de vins i begudes alcohòliques) també l’hauran de fer constar.

Les etiquetes nutricionals existents veuran ampliada la seva informació en especificar, a més dels paràmetres exigits fins ara (el valor energètic, els greixos, els greixos saturats, els hidrats de carboni, els sucres, les proteïnes i la sal) d’altres amb informació molt útil per al consumidor:

  • quants hidrats de carboni corresponen a sucres
  • quin tipus de greixos componen aquest aliment

La informació serà expressada en una quantitat estàndard per 100g o per 100ml.

Tota aquesta informació ha d’estar agrupada en un mateix camp visual juntament amb els ingredients, i es podrà afegir, opcionalment, la quantitat per porció o % de quantitat diària orientativa CDO.

Des del nostre punt de vista, la voluntarietat d’indicar la informació per porció i CDO (obligada en països com els Estats Units) és un error atès que en productes poc saludables el consumidor no la podrà trobar, doncs el fabricant no reflectirà aquesta informació que perjudica el seu producte envers altres.