//phone

Coffee exportació aliments Barbastro

Coffee exportació aliments Barbastro Coffee Exportació Aliments realitzat dijous 9 de febrer al qual van assistir un nodrit grup d’empresaris a #barbastro i al que vam donar unes pautes sobre que s’ha de tenir en compte quan l’empresa vol exportar...
Coffee Exportación Alimentos Barbastro

Coffee Exportación Alimentos Barbastro

Coffee Exportación Alimentos Barbastro Coffee exportación alimentos realizado el jueves 9 de febrero en el que asistieron un nutrido grupo de empresarios en #barbastro y en el que dimos unas pautas sobre qué se debe tener en cuenta cuando la empresa quiere exportar...

Coffee Exportación Barbastro: Productos alimentarios

Coffee Exportación Barbastro: Productos alimentarios Esta mañana nos han acompañado un nutrido grupo de empresarios en el desayuno organizado por Marta Quintana Gestoría Alimentaria y Blas de Lezo Abogados en el que hemos hablado de exportacin de productos...

Conèixer més sobre l’etiquetatge per tirar menys aliments

Conèixer més sobre l’etiquetatge per tirar menys aliments Recentment, la Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha posat en marxa la campanya ‘Alimenta el canvi’, amb l’objectiu de conscienciar els consumidors de la seva important paper en...
Conocer más sobre el etiquetado para tirar menos alimentos

Conocer más sobre el etiquetado para tirar menos alimentos

Conocer más sobre el etiquetado para tirar menos alimentos Recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha la campaña ‘Alimenta el cambio’, con el objetivo de concienciar a los consumidores de su importante papel en la lucha contra...